Doneer Direct

Vul hier onder het formulier en en kies de gewenste actie en doneer aan je actie.
Het geld verzamelen we en bieden we na een bepaalde tijd aan de actie.

Hieronder zie de tussenstand wat wij hebben opgehaald en een formulier om gelijk te doneren.

€ 230,00
€ 0,00

Bedrag